ساعت و تاریخ

1397/اسفند/4 19:34:03

  • ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

افزایش سریع فروش

كد كالا: 123456981
قیمت: 15,500 تومان

حتی اگر در بدترین وضعیت مالی هستید این محصول معجزه گر را تهیه کنید!

امتياز اين محصول
0 امتياز
موجود نيست

در این دوره آموزشی ایده های فراوانی خواهید یافت که می تواند فروش شما را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد.
محتویات دوره:
استفاده از فهرست مشتریان
چگونه اطلاعات مشتریان را به درآمد تبذیل کنیم؟
در تماسهای خود چه بگوییم؟
به مشتریان در هنگام خرید،بیشتر بفروشید
محصولات مکمل و جانبی
نمونه هایی از جملات برای فروش بیشتر
راه اندازی سیستم اشتراک
خرید مجدد را برای مشتری آسان سازید
مشتریان غیر فعال را فعال سازید
همکاری با دیگران برای افزایش درآمد
مشارکت انتفاعی
انواع مشارکتهای سودآور
ایجاد فروش مورد تایید شریک
محصولات دیگران را به مشتریان خود بفروشید
محصولی مکمل، برای محصول پرفروش دیگران بسازید
استفاده از تبلیغات پرفروش
هفت اشتباه مرگبار در تبلیغات
کمک به کارمندان برای افزایش سریع فروش
چگونه یک فروشنده خوب بیابیم؟
کادر فروش خود را به ابزار مناسب تجهیز کنید
پی گیری تماسها
محصولات و خدمات را بصورت گروهی بفروشید.
استفاده از اینترنت برای افزایش سریع درآمد
وب سایت شما چه کارهایی را باید انجام دهد؟
و ...
شما با گذراندن این دوره و ایجاد تغییرات در نحوه صحبت با مشتریان ، برقراری تماسهای تلفنی ، نوشتن نامه ها و مطالب تبلیغاتی و استفاده از اینترنت ، باعث خواهید شد تا مشتریان با رضایت کامل پولهایشان را به شما بدهند و محصولات و خدمات شما را خریداری نمایند.

برچسب محصول